OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ITALEST GROUP s.r.o.

1.Základní údaje

ITALEST GROUP s.r.o.

Jamborova 25, Brno 615 00

IČ: 25395921, DIČ: CZ25395921

zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 5657

Firma ITALEST GROUP s.r.o. funguje na trhu již 20 let a je certifikovaný dovozce prestižní italské kávy

Vergnano 1882 do ČR, horkých čokolád, frappé, ledových tříští zn. Univerciok, presso strojů zn. ELEKTRA a SANREMO.

 

Ceny uvedené na našem e-shopu jsou velkoobchodní ceny vč. DPH (15% nebo 21% dle příslušné kategorie zboží).

Prodávající je plátce DPH.

2.Objednávka zboží

Objednávku (nákup) můžete uskutečnit těmito způsoby:

- pomocí objednávkového systému na našem e-shopu. Tento způsob Vám přináší pohodlný nákup s přehledným rozdělením sortimentu do těchto            kategorií:

káva, kávovary, profesionální mlýnky, horká čokolády, příslušenství ke kávě, čaje Teekanne atd..

- jestliže Vám vyhovuje komunikace prostřednictvím SMS nebo volání, využijte naší zákaznické pevné linky

  tel./fax: +420 542 212 027 nebo přímé mobilní linky +420 731 174 814 / +420 603 765 710 kde si kávu jednoduše

  objednáte během chvilky po telefonu.

- preferujete-li emailovou komunikaci, nebo nás nezastihnete na lince, můžete nám psát na následující emaily:

italest@vergnanocaffe.cz - email pro všechna Vaše kávová přání.

objednavky@vergnanocaffe.cz - email vyhrazený pro příjem Vašich objednávek, dotazy ohledně stavu Vaší objednávky nebo fakturace.

vergnanoshop@gmail.com - email vyhrazený pro příjem Vašich objednávek pro E- shop.

3.Zaslání zboží

- Potvrzení objednávky
Potvrzení o přijetí Vaší objednávky provedeme na Vámi uvedenou emailovou adresu v co nejkratším termínu od přijetí objednávky. Současně bude potvrzena cena za výrobek, způsob platby, způsob dopravy a termín dodání. Prosíme proto o důsledné vyplnění emailové adresy a případně i kontaktního telefonu ve Vaší objednávce.

- Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-2 pracovních dnů od zaslání objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

- Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel,(PPL) a to na území celé České republiky. ( odesíláme i na Slovensko do 36 hodin)

Dopravné je pro všechny objednávky na území ČR nad 1.500,- Kč bez DPH zdarma.

U objednávek nižších než 1.500,- Kč je dopravné a balné dle platného nacenění společnosti PPL.

Objednané zboží je možné rovněž vyzvednout osobně v sídle dodavatele, v pracovních dnech dle předchozí dohody s možností platby hotově.

 

- Způsob úhrady ceny za zboží
Zákazník má několik možností úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v hotovosti v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží nebo platbou prostřednictvím vystavené faktury, kdy je zboží zasláno po připsání celé částky na náš bankovní účet. 

- Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy v zákoné lhůtě odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4.Osobní odběr zboží

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5.Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Pokud chce zákazník reklamovat naše zboží zakoupené v našem internetovém obchodě,zašle dodavateli, emailovou zprávu nebo nás bude kontaktovat na tel.č. .+420 731 174 814 nebo +420 603 765 710. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu

7.Ochrana osobních údajů spotřebitele

Osobní údaje zákazníků vyplněné při objednávce slouží pouze pro interní potřeby při plnění objednávky, dodavatel údaje nepředává třetí osobě.

8.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.vergnanoshop.cz

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Zpět do obchodu